Õpiobjekt: Isiklik hügieen toidukäitlejale

Külalised

Kõik toidukäitlemisruumide külastajad, sh tippjuhtkond, järelevalveametnikud ja hooldemeeskond, peavad järgima samu hügieenireegleid nagu töötajaskond ning kandma kohast kaitseriietust.

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 19. Ettevõtte külalistele kehtivad samuti ettevõtte hügieenireeglid (24)

Külastajad peavad, kus vajalik, kandma kaitseriietust ja kinni pidama ülejäänud personalihügieeni reeglitest (ehete mittekandmine, närimiskummi närides ei siseneta toidu käitlemisalale jne).

On soovitav ettevõtte külaliste puhul täpsustada mõningad asjaolud seoses tervisliku seisundiga, eriti toidutekkeliste haigustega või püsiva diarröaga. Selleks seatakse sisse vastav vorm.

<<Eelmine // Järgmine>>