Õpiobjekt: Isiklik hügieen toidukäitlejale

Küüned

Et küüned pakuvad kaitset bakteritele, tuleb need hoida lühikesed ja puhtad, väljakasvanud ja puhastamata küünealused on ristsaastumise allikas (joonis 17.).

Toiduohutuse standard BRC toob klauslis 7.3 välja, et kunstküüned ei ole lubatud. 

Küünelakk võib saastata toitu ning on sellepärast keelatud.

 

 

 

 

 

 

Joonis 17. Küüned tuleb hoida lühikesed ja küünealused puhtad (22)

Chia-Min-Lin jt (2003) võrdlesid erinevaid kätepesutehnikaid E.coli ja kaliitsiviiruste eemaldamiseks loomulike küünte ning kunstküünte alt. Vabatahtlikud pesid käsi erinevatel viisidel ja erinevate vahenditega: kraaniveega; vedelseebiga; antibakteriaalse vedelseebiga; alkoholipõhise kätepesugeeliga; tavalise vedelseebiga, millele järgnes alkoholgeel; tavalise vedelseebiga kasutades ka küüneharja.

Uurimuses saadi parim tulemus küüneharja ja tavalise vedelseebi kasutamisel, halvim tulemus käte hõõrumisel alkoholipõhise geeliga. Keerukam oli puhtaks saada kunstküüntega käsi ning bakterite arvukus oli korrelatsioonis küünepikkusega: mida pikemad olid küüned, seda suurem oli mikroorganismide arvukus küünte all. Seega tuleb küüned hoida lühikesed.

<<Eelmine // Järgmine>>