Õpiobjekt: Isiklik hügieen toidukäitlejale

Õpiobjekti kirjeldus

Andmed õpiobjekti „Isiklik hügieen toidukäitlejale“ kohta

Õpiobjekti teema: Isiklik hügieen

Õpiobjekti maht: 4 tundi (0,1 õppenädalat = 0,15 EAP)

Sihtrühm: toiduteaduse erialade, loomakasvatussaaduste tootmise õppekava üliõpilased, valdkonnaga seotud spetsialistid

Õppeaine: VL.0421 Toiduohutus

Õpieesmärk: õpiobjekti läbitöötamise tulemusena saab õppija teadmised toiduainetööstuses kehtivatest isikliku hügieeni nõuetest, kujundab toidukäitlejale sobivad hoiakud, väldib ebahügieenilisi tegevusi toidu käitlemise keskkonnas. Õpiobjekti läbitöötamine on vajalik isikliku hügieeni nõuete täitmiseks tehnoloogiliste õppeainete praktikumides, ettevõttepraktikal ning hilisemas ametialases tegevuses.

Õpiväljundid: Õpiobjekti läbitöötamise järel üliõpilane:

  • teab õigusaktidest tulenevaid hügieenialaseid kohustusi toidukäitlemisettevõtte töötajatele;
  • teab halvast isikliku hügieeni tasemest tulenevaid riske;
  • oskab õigesti hoolitseda kätehügieeni eest;
  • tunneb ja oskab vältida ebahügieenilisi harjumusi.

Võtmesõnad: toidukäitleja isiklik hügieen, kätehügieen

 

Õpijuhis: Õpiobjekt koosneb 7st peatükist ja 7st alapeatükist, teksti illustreerivad skeemid, fotod ja video. Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik omandatud teadmisi ja tekstist arusaamist kontrollida enesekontrolli testiga, kus tuleb valikvastuste hulgast leida üks õige vastus.

Viitamine: Õpiobjektis kasutatud kirjandusele ja pildimaterjalile on viidatud "Kasutatud kirjanduse" peatükis. Piltide all olevad numbrilised viited on selgitatud "Kasutatud kirjanduse" peatükis.

Tehniline teostus: kasutatud on Edicy ja iSpring programmi.

Tehnilised nõuded õppija arvutile: Videofailide vaatamiseks peab olema arvutisse installeeritud Windows Media Player. Õpiobjekti korrektne avamine on kontrollitud järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox

Õppejõud: lektor Katrin Laikoja, 2012

Õppima!