Õpiobjekt: Isiklik hügieen toidukäitlejale

Riietus

Ettevõtte käekäigule ja tarbijausaldusele aitavad kaasa puhta tööriietuse kandmine ja heade hügieenitavade alusel igapäevaselt töötamine. 

Toidukäitleja peab otsustama, milline on vastavas ettevõttes ’sobiv, puhas riietus’.

Kaitseriietuse kasutamise eesmärk on toidu kaitsmine ristsaastumise eest.

PAS 220:2008 märgib, et „tööriietus peab piisavalt katma, tagamaks, et karvad, higistamine jne ei saaks toodet saastata“. 

Standardi SQF punktis 6.1.2.1 Toitu käitlevate töötajate riietus öeldakse: „toitu käitleva personali riietust tuleb korras hoida, ladustada, pesta ja kanda nii, et see ei põhjustaks tootele saastumise riski“. Allmärkuses täpsustatakse, et riietus hõlmab tööriietust, tunkesid, peakatteid, juuksevõrke, kitleid, jakke, habemekatteid.

PAS 220:2008 öeldakse, et riided peavad olema heas seisukorras, nt rebenemata, mitte narmendavad või lõhkised. Sobiva riietuse valimisel tuleb jälgida, et kitlitelt ja jakkidelt oleks välistatud nööpide ning trukkide sattumine tootmiskeskkonda, tooraine sisse või tootesse. Eelistatud on takjapaelaga kinnituvad kitlid ja jakid, PAS 220:2008 toob märkusena, et lubatud on lukkude või trukknööpidega kinnised (vahemärkusena: õpiobjekti autor on näinud juustu seest leitud ühekordse kitli trukknööpi). Tegumoe valikul tuleb silmas pidada taskute asukohta, rinnal asuv tasku ei kaitse taskus olevate esemete tootesse pudenemise eest ning on mõnedes standardites välja toodud kui ebasobiv tegumood

Puhtuse mõõdupuu on valdkonniti (tapamaja vs lastesõim) erinev, kuid eelistada tuleks siiski heledavärvilisi ja lihtsana puhtana hoitavaid materjale.

Esmase hügieenialase juhendamise käigus tutvustatakse uuele töötajale kaitseriiete õiget kasutamist:

  • kas on piiranguid teatud riietuses toidukäitlemisalal ringiliikumisele;
  • kui tööülesanded nõuavad erinevate tootmishoonete vahel liikumist, millist täiendavat kaitseriietust/jalanõusid siis kasutada;
  • kuidas käituda kaitseriietusega tualeti kasutamisel;
  • kuhu riputada riided puhke- või söögipausi ajal;
  • milline on kaitsevahendite (kindad, põlled, kätised, maskid) kasutamise kord jne.

Kui töö ajal kantakse põllesid, peavad need sobima vastava tööoperatsiooniga, rebenenud ja kulunud põlled tuleb ära visata.

Joonis 3. Näide tööriietuse ja kaitsevahendite kohta kalatööstuses (8)

<<Eelmine // Järgmine>>