Õpiobjekt: Isiklik hügieen toidukäitlejale

Kindad

Kui töötajad puutuvad tööülesannete täitmisel kokku katmata toiduga, on otstarbekas kinnaste kasutamine (joonis 4, 5).

Töötajaid tuleb juhendada, kuidas ja millal neid kasutada, kust kindaid saada, ning rõhutada, et kinnaste kasutamine ei vähenda kätepesu tähtsust. Kindaid on võrreldes kätega lihtsam puhtana hoida, sest nahal on oma mikrofloora kortsud ja poorid, mis pakuvad kaitset mikroorganismidele.

Kindaid tuleb tööpäeva jooksul vahetada: kui pärast toore materjali käitlemist töötatakse valmistoiduga, kui kindad on vigastatud või purunenud, kui on puudutatud saastunud pindasid (põrand, jäätmenõu) ning tuleb silmas pidada, et ehted ja pikad küüned vigastavad kindaid.  

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Katmata toidu käitlemisel on soovitav kasutada ühekordseid kindaid (9)

Lynch jt (2005) uurisid kiirtoidukohtadest ostetud 371 jahutortillat, millest ligikaudu 46% proovidest olid käidelnud kinnastes töötajad ning 52% proovidest käideldi paljakäsi. Analüüsimisel leiti kolilaadseid 9,6% kinnastatud kätega käideldud proovidest ja 4,4% paljakäsi puudutatud proovidest. Uurijad tõid välja, et tendents kanda sama kindapaari liiga kaua ja muretus põhjustab puhtuse asemel vastupidise tulemuse: kindad ei kaitse mikrobioloogilise saastumise eest ega vähenda saastumist, samuti pesevad töötajad kinnastes käsi harvemini.

Kinnaste valikul (lateks-, nitriil-, kummikindad, joonis 5) tuleb kindlasti kinnaste vastavussertifikaadilt või -deklaratsioonilt jälgida, et kindad sobivad kokkupuutes käideldava toiduga. Toiduainete käitlemiseks mõeldud kinnastel võivad olla seatud kasutamispiirangud nt teatud rasva- või veesisaldusega toiduainete käitlemisele.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Skanneeriva elektronmikroskoobi kujutis erinevat tüüpi kinnastest venitamata ja venitatud olekus 2000X suurendusena (10).

 

 

 

 

Joonis 6. Töötajaid tuleb juhendada, milliste tööoperatsioonide ajal tuleb kasutada kindaid (11).

<<Eelmine // Järgmine>>