Õpiobjekt: Isiklik hügieen toidukäitlejale

Peakate

Määruse 852/2004 kohaselt peavad töötajad kandma sobivat tööriietust. Määrus ei täpsusta detaile sarnaselt varemkehtinud siseriiklike õigusaktidega, mille kohaselt näiteks piima- ja lihatööstuse töötajad pidid kandma juukseid täielikult katvat peakatet.

Peakatte valikul tuleb jälgida, et peakate hoiaks ära juuste sattumise toidusse ning töötajaid ei saastaks pea piirkonda puudutades käsi juuste- ja peanaha mikroflooraga. Ebakindlalt püsivate  peakatete kasutamine sunnib töötajat seda töö ajal kohendama ning kinnitamine klambrite jm abil on potentsiaalne füüsikaline oht. Fotodel (joonis 7) on toodud mõned näited hügieenilistest peakatetest ning habemekattest.

  

Joonis 7. Juukseid täielikult katvad peakatted ning habemekate (12).

<<Eelmine // Järgmine>>