Õpiobjekt: Isiklik hügieen toidukäitlejale

Sissejuhatus

Toidust tingitud haigestumiste riski vähendamiseks on isikliku hügieeni eest hoolitsemine elulise tähtsusega. See on õigusaktidest tulenev kohustus ning üks HACCP-põhise enesekontrolliplaani juurutamise eeltingimusprogrammidest.

Väikese nakatava doosiga patogeenide (E. coli O157:H7, noroviiruse, C-hepatiidi, S. typhi, Shigella spp ja kampülobakteri) sattumist kõrge riskiastmega toidusse toidukäitleja kaudu ei või alahinnata. Isikliku hügieeni eest hoolitsemine ja ettevõttes kehtestatud reeglite täitmine on iga töötaja kohustus, mis on nõutud ametijuhendis või töölepingus.

Töötajatele tingimuste loomine hügieeninõuete täitmiseks on juhtkonna vastutada ja sellega tuleb tegeleda proaktiivselt. Vajalikud põhimõtted, juhised ja käsud-keelud tuleb täpsustada enesekontrolliplaanis. Ei maksa eeldada, et tasemel isiklik hügieen on loomulik asi ning kõik töötajad automaatselt usuvad hügieeni olulisusesse ja täidavad hügieeninõudeid.

Loodetavasti aitab käesoleva õpiobjekti läbitöötamine positiivselt kaasa lugejate hoiakute muutumisele.Käesolevas õpiobjektis antakse ülevaade nii õigusaktidega kehtestatud isikliku hügieeni miinimumnõuetest kui ka viited vabatahtlikes toiduohutuse juhtimisstandardites (Codex Alimentarius Commission Food Hygiene Basic Texts, ISO 22000:2005, PAS 220:2008, FSSC 22000, SQF jt) kehtestatud detailsematele kohustustele.

Joonis 1. Isikliku hügieeni nõuete täitmine on iga töötaja kohustus! (1)

<<Eelmine // Järgmine>>